Home » Računovodstvo, knjigovodstvo

Računovodstvo, knjigovodstvo

Usluga računovodstva je osnovna, bazna usluga Agencije i obuhvata:

 • permanentna edukacija i savetovanje o primeni propisa iz računovodstveno – knjigovodstveno – finansijsko – poreskog segmenta poslovanja klijenta;
 • vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige;
 • vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
 • izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje KEPU knjige;
 • vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV;
 • analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih poreskih dažbina u skladu sa važećim propisima (korišćenje zakonom predviđenih olakšica, poreskih kredita i slično);
 • izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak građana.

 

Klijenti agencije su različitih pravnih formi:

 • mikro i mala preduzeća;
 • preduzetnici (radnje) -knjigaši;
 • preduzetnici (radnje) -paušalci.

         

i različitih delatnosti:

 • trgovina na veliko i malo;
 • proizvodnja i pružanje usluga;
 • uvoz i izvoz;
 • komisioni;
 • menjačnice.