Home » Poreska uprava

Poreska uprava

Agencija u Poreskoj upravi izvršava:

  • uzimanje listinga (stanja računa) i usklađivanje stanja,
  • sređivanje poreske situcije, rešavanje preknjižavanja i povraćaja poreza,
  • predaju poreskih prijava,
  • učešće u poreskom postupku umesto klijenta,
  • svu korespondenciju klijenta sa Poreskom upravom,
  • učestvovanje u odbrani klijenta u prekršajnim postupcima.

 

Agencija ostvaruje neposrednu svakodnevnu saradnju sa filijalama Poreske uprave u Beogradu, – pravna lica i preduzetnici. Osim Agencijskih kurira koji na šalterima Poreske uprave svakodnevno predaju poreske prijave i razne zahteve, u Poresku upravu odlaze i referenti, samostalni referenti kao i direktor Agencije i u direktnom kontaktu sa inspektorima, načelnicima i direktorima Poreske uprave učestvuju u rešavanju zahteva klijenata. Svi podneti zahtevi kontinuirano se prate preduzimaju se sve radnje kako bi se sa uspehom i na vreme rešili. Izuzetna pažnja se posvećuje rokovima.