Home » Likvidacija preduzeća

Likvidacija preduzeća

Usluga likvidacije preduzeća podrazumeva sledeće aktivnosti:

  1. razmatranje postojanja preduslova za pokretanje postupka likvidacije;
  2. izrada odgovarajućih akata o pokretanju postupka likvidacije;
  3. praćenje postupka likvidacije;
  4. izrada odgovarajućih akata za okončanje postupka likvidacije, uključivo izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenom postupku;
  5. registracija brisanja preduzeća.

 

Kao posebu uslugu moguće je dogovoriti:

  1. izradu početnog likvidacionog bilansa,vođenje poslovnih knjiga za vreme likvidacije I izradu završnog likvidacionog bilansa;
  2. izradu poreskih prijava na početku, u toku i na kraju likvidacionog postupka.

 

Od dokumentacije, za pokretanje postupka likvidacije dovoljna je lična karta i potpis osnivača.

 

Brisanje (zatvaranje) preduzetničke radnje

Pokrećemo i provodimo postupak brisanja (zatvaranje) preduzetničke radnje kao i sve prateće aktivnosti zaključno sa upisom staža osiguranja preduzetniku u radnu knjižicu kod Fonda za penziono i invalidsko osiguranje.