Home » Konsalting i seminari

Konsalting i seminari

U ovom kontekstu, uslugu konsaltinga ćemo razlikovati od kontinuiranog savetovanja klijenata Agencije koje se daje u okviru standardne knjigovodstvene usluge.

Ovde ćemo pod konsalting uslugom podrazumevati prvenstveno jedan sveobuhvatniji pristup rešavanju poslovnog problema klijenta koji podrazumeva viši nivo kompleksnosti i sadrži obavezno fazu istraživanja problema, traženje rešenja, davanje projekta rešenja, nadzor i kontrolu implementacije.